مجله مخاطرات محیط طبیعی tag:http://gepusb.mihanblog.com 2018-01-17T20:16:50+01:00 mihanblog.com شماره پنجم مجله مخاطرات محیط طبیعی 2016-04-18T02:34:38+01:00 2016-04-18T02:34:38+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/70 م سعیدی شماره پنجم مجله مخاطرات محیط طبیعی در بهار 94 منشر گردید شماره پنجم مجله مخاطرات محیط طبیعی در بهار 94 منشر گردید
]]>
کسب رتبه علمی- پژوهشی مجله مخاطرات محیط طبیعی 2016-04-17T04:03:07+01:00 2016-04-17T04:03:07+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/68 محمود خسروی با سلام مجله مخاطرات محیط طبیعی با تلاش اعضای هیات تحریریه، مسئولین دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی و دانشگاه سیستان و بلوچستان از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فنآوری رتبه علمی- پژوهشی اخذ نمود.مجوز انتشار علمی پژوهشی دفتر نشریات طی نامه شماره 3/18/4216 مورخ 1395/1/17 صادر گردیده است.علاقمندان به ارسال مقاله می توانند ، مقالات خود را از طریق وب سایت مجله (اینجا) ارسال نمایندهر گونه سوال در رابطه با سامانه را نیز از طریق ایمیل Ehazards@hotmail.com و یا Ehazards@us با سلام

مجله مخاطرات محیط طبیعی با تلاش اعضای هیات تحریریه، مسئولین دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی و دانشگاه سیستان و بلوچستان از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فنآوری رتبه علمی- پژوهشی اخذ نمود.مجوز انتشار علمی پژوهشی دفتر نشریات طی نامه شماره 3/18/4216 مورخ 1395/1/17 صادر گردیده است.
علاقمندان به ارسال مقاله می توانند ، مقالات خود را از طریق وب سایت مجله (اینجا) ارسال نمایند
هر گونه سوال در رابطه با سامانه را نیز از طریق ایمیل Ehazards@hotmail.com و یا Ehazards@usb.ac.ir پیگیری فرمایید.

آدرس وب سایت:http://jneh.usb.ac.ir
لازم به یادآوری است نام مجله تا شماره 4 مجله مخاطرات محیطی بود که بنابر پیشنهاد کمیسیون نشریات کشور به مجله مخاطرات محیط طبیعی تغییر نام یافت.
تلفن دفتر مجله: 05431136799
نمابر:05433416141
]]>
شماره چهارم مجله مخاطرات محیطی 2016-04-12T13:58:13+01:00 2016-04-12T13:58:13+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/60 محمود خسروی           مجله مخاطرات محیطی             سال سوم ،  شماره 4 بهار 1393    تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در ایران   دکتر منوچهر فرج زاده، کلثوم احمدیان ارزیابی آسیب پذیری شهرها از گسل های پیرامونی با استفاده از روش TOPSIS  در محیطGIS  مطالعه موردی: (شهر اردبیل)   دکتر فریبا اسفندیاری درآباد، دکتر عط

          مجله مخاطرات محیطی            

سال سوم ،  شماره 4

بهار 1393

  

تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در ایران

  دکتر منوچهر فرج زاده، کلثوم احمدیان

 ارزیابی آسیب پذیری شهرها از گسل های پیرامونی با استفاده از روش TOPSIS  در محیطGIS

 مطالعه موردی: (شهر اردبیل)

  دکتر فریبا اسفندیاری درآباد، دکتر عطا غفاری گیلانده، خدادادلطفی

ارزیابی شواهد ژئومورفولوژیک برای گودال برخوردی احتمالی زیروکی در سیستان و بلوچستان،

جنوبشرق ایران 

 محمدرضا منصوری دانشور، سمیه رضایی

تعیین نقطه شکست دمای سالانه با الگوی وابستگی سیستم خاکستری برای تحلیل جزیره حرارتی

 مشهد

محبوبة فرزندی، حجت رضائی پژند، نفیسه سیدنژاد گلخطمی


بررسی رابطه سامانه كمفشار سودانی و بارش دهم اردیبهشت ماه 1383 در استان کرمانشاه

علیرضا موقری، دکتر محمود خسروی


شناسایی الگوهای همدید روزهای آلوده به ذرات معلق به روش واکاوی خوشهای شهرشیراز

 دکترکمال امیدوار، مهدی نارنگی فرد، خداكرم حاتمی بهمن بیگلو

 


]]>
‌تجلیل از پژوهش‌گران برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان 2014-12-20T04:56:07+01:00 2014-12-20T04:56:07+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/66 م سعیدی ‌تجلیل از پژوهش‌گران برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان ،لینک سایت ندای زاهدان ‌تجلیل از پژوهش‌گران برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان ،لینک سایت ندای زاهدان ]]> دانلود داده های ایستگاههای هواشناسی کشور از بدو تاسیس 2014-11-23T09:58:09+01:00 2014-11-23T09:58:09+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/63 محمود خسروی با سلامسازمان هواشناسی کشور مدتی است داده های ماهانه ایستگاههای کشور به تفکیک استان را از بدو تاسیس تا سال 2014 روی سایت خود قابل دانلود نموده است.برای استفاده از این داده ها به آدرس زیر مراجعه نمایید:دانلود و مشاهده داده های ماهانه ایستگاههای کشور با سلام
سازمان هواشناسی کشور مدتی است داده های ماهانه ایستگاههای کشور به تفکیک استان را از بدو تاسیس تا سال 2014 روی سایت خود قابل دانلود نموده است.برای استفاده از این داده ها به آدرس زیر مراجعه نمایید:
دانلود و مشاهده داده های ماهانه ایستگاههای کشور
]]>
قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشکده به مناسبت هفته پژوهش 2014-11-01T05:55:11+01:00 2014-11-01T05:55:11+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/62 م سعیدی همکاران محترم ،با توجه به برگزاری هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده و دانشگاه و همچنین اعطای پایه پژوهشی خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تکمیل و تحویل مدارک مورد نیاز مطابق دستورالعمل های شورای پژوهشی دانشگاه اقدام فرمایند.بدیهی است در صورت عدم تکمیل و تحویل به موقع امکان بررسی و ارسال به موقع برای دانشکده وجود نخواهد داشت.برای دریافت فرم های مختلف معاونت پژوهشی دانشگاه مربوط به:  1- پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده ها  2- فرم انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر   همکاران محترم ،با توجه به برگزاری هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده و دانشگاه و همچنین اعطای پایه پژوهشی خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تکمیل و تحویل مدارک مورد نیاز مطابق دستورالعمل های شورای پژوهشی دانشگاه اقدام فرمایند.بدیهی است در صورت عدم تکمیل و تحویل به موقع امکان بررسی و ارسال به موقع برای دانشکده وجود نخواهد داشت.


برای دریافت فرم های مختلف معاونت پژوهشی دانشگاه مربوط به:

 1- پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده ها

 2- فرم انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر

 3- فرم پایه پژوهشی تشویقی

4- فرم خود ارزیابی مقاله و روکش هر مقاله

5- فرم طرح تشویقی

6- فرم ارتقاء مهارت های فنیزهیات علمی

7- صورتجلسه برگزاری جلسه سخنرانی علمی

8- فرم درخواست برگزاری همایش

9- فرم برخورداری از طرح تشویقی چاپ کتاب

10- فرم شرکت در همایش های داخلی

11- درخواست ارائه مقاله در همایش های بین المللی خازج از کشور

12- پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

13- فرم پژوهشگران و فناوران برتر کشور

برای دریافت فرم ها اینجا کلیک نمایید


ضمناً استفاده از هرگونه مزایای ناشی از مقالات جهت پایه ،تشویق و سایر موارد مستلزم.وارد کردن اطلاعات در سیستم گلستان و تکمیل صفحه وب سایت دانشگاه (اطلاعات هیات علمی )است.

]]>
اطلاعیه پایه تشویقی،پژوهشگر برتر،تشویق مقالات و گرانت 2014-11-01T05:42:34+01:00 2014-11-01T05:42:34+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/61 م سعیدی احتراما به استحضار می رساند در اجرای بند 3 صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 28/07/93 مقرر گردید مکاتبات الکترونیکی دانشکده ها و اعضاء هیات علمی با حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه بر اساس جدول زیر انجام می شود.  عنوان  آدرس ایمیل   پایه پژوهشی  Research_bi@usb.ac.ir  پژوهشگر برتر   Research_tr@usb.ac.ir  شویق مقالات  Research_sa@usb.ac.ir  گرانت  Research_grant@usb.ac.ir احتراما به استحضار می رساند در اجرای بند 3 صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 28/07/93 مقرر گردید مکاتبات الکترونیکی دانشکده ها و اعضاء هیات علمی با حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه بر اساس جدول زیر انجام می شود.

 عنوان

 آدرس ایمیل

  پایه پژوهشی

 Research_bi@usb.ac.ir

 پژوهشگر برتر 

 Research_tr@usb.ac.ir

 شویق مقالات

 Research_sa@usb.ac.ir

 گرانت

 Research_grant@usb.ac.ir

]]>
قابل توجه اعضای هیات علمی دانشکده 2014-09-15T01:56:32+01:00 2014-09-15T01:56:32+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/59 سعیدی مسعود احتراماً پیرو مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 17/06/93 و تاکید معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه مستدعی است حداکثر تا پایان شهریور ماه فعالیتهای پژوهشی انجام شده را در فرم پیوست زیر تکمیل و تحویل دانشکده نمایید. برای دانلود فایل کلیک نمایید احتراماً پیرو مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 17/06/93 و تاکید معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه مستدعی است حداکثر تا پایان شهریور ماه فعالیتهای پژوهشی انجام شده را در فرم پیوست زیر تکمیل و تحویل دانشکده نمایید.

برای دانلود فایل کلیک نمایید

]]>
بروشور دانشکده 2014-09-06T03:51:23+01:00 2014-09-06T03:51:23+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/58 محمود خسروی با سلام ضمن تبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای دانشجویان جدید الورد بروشور دانشکده که حاوی اطلاعات اساتید ،کارشناسان و گروههای آموزشی است از طریق این لینک قابل دریافت است. با سلام
ضمن تبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای دانشجویان جدید الورد بروشور دانشکده که حاوی اطلاعات اساتید ،کارشناسان و گروههای آموزشی است از طریق این لینک قابل دریافت است.
]]>
آیین نامه بورس خارج از کشور(کوتاه مدت) دانشجویان دکتری 2014-06-23T03:22:47+01:00 2014-06-23T03:22:47+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/57 محمود خسروی برای مشاهده آیین نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری اینجا را کلیک نموده و فایل فشرده را از حالت زیپ خارج نمایید. برای مشاهده آیین نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری اینجا را کلیک نموده و فایل فشرده را از حالت زیپ خارج نمایید. ]]> 50 برابر بارندگی سالانه آب ذخیره سیستان و بلوچستان تبخیر می شود 2014-06-04T05:22:42+01:00 2014-06-04T05:22:42+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/56 محمود خسروی زاهدان- ایرنا- رییس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: 40 تا 50 برابر بارندگی سالانه در این استان آب ذخیره شده در منابع آبی آن از جمله سدها و بندها تبخیر می شود. دکتر ˈغلامرضا نوریˈ روز پنجشنبه در گفت

زاهدان- ایرنا- رییس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: 40 تا 50 برابر بارندگی سالانه در این استان آب ذخیره شده در منابع آبی آن از جمله سدها و بندها تبخیر می شود.

دکتر ˈغلامرضا نوریˈ روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: سیستان و بلوچستان در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و از نظر منابع آبی جزو بحرانی ترین استان های کشور است.

وی با بیان اینکه سالانه حدود 2،4 میلیارد (دو میلیارد و 400 میلیون) متر مکعب آب در پشت سدهای سیستان و بلوچستان ذخیره می شود گفت: با تبخیر حدود 3،5 تا پنج متر در سال که چیزی حدود 40 تا 50 برابر میزان بارندگی سالانه این استان است بیش از 900 میلیون متر مکعب آب از طریق تبخیر از دسترس خارج می شود.

]]>
فهرست پایان نامه های تحصیلات تکمیلی 2014-05-26T15:03:12+01:00 2014-05-26T15:03:12+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/55 محمود خسروی برای دریافت لیست و مشخصات پایان نامه های دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی به لینک زیر مراجعه فرمایید:لینک دانلود برای دریافت لیست و مشخصات پایان نامه های دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
لینک دانلود
]]>
امتحانات 2014-05-23T06:18:53+01:00 2014-05-23T06:18:53+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/54 محمود خسروی اساتید و دانشجویان محترم به نکات زیر در رابطه با امتحانات توجه فرمایند:1-ساعت و روز امتحانی را به خاطر بسپارید.2-برگزاری امتحانات پایان ترم برای کلیه مقاطع الزامی بوده و عدم حضور دانشجو یا عدم برگزاری امتحان موجب ابطال آن امتحان می گردد.3-برگزاری صوری امتحان و فقط حضور در جلسه برای صورتجلسه کافی نیست.بلکه توزیع سوال و برگزاری امتحان ضروری است.4-نمرات باید پس از بررسی اعتراضات دانشجویان و در صورت نیاز نشان دادن برگه در سیستم گلستان ثبت و قفل شود.5-اعتراضات دانشجویان از طریق سیستم گلستان قابل ارسا اساتید و دانشجویان محترم به نکات زیر در رابطه با امتحانات توجه فرمایند:
1-ساعت و روز امتحانی را به خاطر بسپارید.
2-برگزاری امتحانات پایان ترم برای کلیه مقاطع الزامی بوده و عدم حضور دانشجو یا عدم برگزاری امتحان موجب ابطال آن امتحان می گردد.
3-برگزاری صوری امتحان و فقط حضور در جلسه برای صورتجلسه کافی نیست.بلکه توزیع سوال و برگزاری امتحان ضروری است.
4-نمرات باید پس از بررسی اعتراضات دانشجویان و در صورت نیاز نشان دادن برگه در سیستم گلستان ثبت و قفل شود.
5-اعتراضات دانشجویان از طریق سیستم گلستان قابل ارسال و پی گیری است.
6- حضور به موقع دانشجویان محترم و توجه به دستورالعمل های امتحان ضروری است.
7-حضور اساتید محترم در جلسات امتحانی تا پایان جلسه موجب نظم دهی به جلسات و دلگرمی دانشجویان است.
]]>
مصاحبه دکتری آب و هواشناسی 2014-05-23T03:56:23+01:00 2014-05-23T03:56:23+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/52 محمود خسروی روز 5 خرداد 1393 مصاحبه متقاضیات دوره دکتری آب و هواشناسی در محل دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی راس ساعت 8 آغاز خواهد شد.متقاضیان ضمن همراه داشتن مدارک مورد نیاز و واریز فیش پرداختی در محل دانشکده حضور داشته باشند.ضمناً امکانات اسکان برای متقاضیان شهرستانی در نظر گرفته شده است. روز 5 خرداد 1393 مصاحبه متقاضیات دوره دکتری آب و هواشناسی در محل دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی راس ساعت 8 آغاز خواهد شد.متقاضیان ضمن همراه داشتن مدارک مورد نیاز و واریز فیش پرداختی در محل دانشکده حضور داشته باشند.ضمناً امکانات اسکان برای متقاضیان شهرستانی در نظر گرفته شده است.
]]>
عکس روز:جشن فارغ التحصیلی دانشجویان جغرافیا سال 1372 2014-05-23T03:53:07+01:00 2014-05-23T03:53:07+01:00 tag:http://gepusb.mihanblog.com/post/51 محمود خسروی عکس مربوط به سالهای 1372 یا 1373 است. با سپاس از آقای بهزادیان مهر برای دیدن عکس در مقیاس واقعی روی آت کلیک نماییدبرای دیدن عکس در مقیاس واقعی روی آت کلیک نمایید
]]>